2742029265    info@corin.gr

Blog

25 Νοε 2016

Διευκρινήσεις για εισοδηματικά και άλλα κριτήρια δίνει εγκύκλιος του ΥπΑΑΤ για τους Νέους Γεωργούς

Δεν αποτελεί πλέον κριτήριο επιλεξιμότητας για την ένταξη στο πρόγραμμα Νέων Αγροτών (Υπομέτρο 6.1: «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» του ΠΑΑ 2014-2020 έτους 2016») το ύψος του ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος. Αυτό διευκρινίζει σε εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΥπΑΑΤ κ. Χαράλαμπος Κασίμης. Παράλληλα δίνεται μια σειρά από διευκρινήσεις σε απορίες που έχουν εκφραστεί κατά το διάστημα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (λήγει στο τέλος του μήνα) και πριν από αυτό. Μεταξύ άλλων οι διευκρινήσεις αφορούν τις περιπτώσεις διπλής καλλιέργειας, συμμετοχής σε ομάδα παραγωγών, ιδιοκτησίας γεωργικής εκμετάλλευσης, κ.ά. Γεωτεχνικοί ή Τεχνολόγοι Γεωπόνοι υποψήφιοι νέοι γεωργοί έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν φάκελο υποψηφιότητας για τον εαυτό τους, σύμφωνα με την εγκύκλιο.

Το αναλυτικό περιεχόμενο της εγκυκλίου έχει ως εξής:

Στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων http://www.agrotikianaptixi.gr/ - Μέτρα ΠΑΑ 2014-2020–Υπομέτρο 6.1 (www.agrotikianatixi.gr) έχουν αναρτηθεί εγκύκλιοι του Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) σχετικά με το χαρακτηρισμό των νεοεισερχόμενων στον αγροτικό τομέα επαγγελματιών αγροτών καθώς και σχετικές πληροφορίες. Επίσης, στον ίδιο ιστότοπο έχουν αναρτηθεί οι τυπικές αποδόσεις των καλλιεργειών/εκτροφών ανά κωδικό ΟΣΔΕ και ανά προτεραιότητα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) και των Περιφερειών.

Διπλή καλλιέργεια: Είναι αποδεκτή σε περιπτώσεις θερμοκηπιακών και υπαίθριων κηπευτικών (επίσπορες καλλιέργειες) με υπολογισμό τυπικής απόδοσης για κάθε καλλιέργεια χωριστά.

Συμμετοχή σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών: Δεν αφορά τη συμμετοχή σε άλλα συλλογικά όργανα π.χ. Συνεταιρισμούς αλλά μόνο σε Ομάδες ή Οργανώσεις Παραγωγών.

Ιδιοκτησία: Για την εύρεση του ποσοστού της παραγωγικής δυναμικότητας της εκμετάλλευσης που προέρχεται από ιδιόκτητη γεωργική γη συνυπολογίζεται και η ιδιόκτητη γεωργική έκταση του/της συζύγου του/της υποψηφίου. Ως παραστατικό ιδιοκτησίας της γεωργικής γης που κατέχει η/ο σύζυγος του/της υποψηφίου δύναται να προσκομισθεί η τελευταία δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9). Επισημαίνεται ότι βαθμολογείται η ιδιόκτητη γεωργική γη την οποία ο υποψήφιος νέος γεωργός κατέχει κατά πλήρη κυριότητα ή και κατά επικαρπία (δηλαδή δεν βαθμολογείται η κατοχή γης κατά ψιλή κυριότητα). Παραστατικά νόμιμης κατοχής θα προσκομίζονται μόνο για τα αγροτεμάχια για τα οποία έχει υπάρξει (ή προγραμματίζεται να υπάρξει) μεταβολή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς μετά την υποβολή της δήλωσης ΟΣΔΕ. Δεκτή μπορεί να γίνεται και η συμβολαιογραφική περίληψη συμβολαίου, εφόσον περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, συνοδευόμενη από τη μετεγγραφή. Η προσκόμιση των παραστατικών γίνεται είτε με την κατάθεση του φυσικού φακέλου υποψηφιότητας είτε μετά την ανάρτηση των βαθμολογικών πινάκων εντός χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην αρ. 8585/10-10-2016 ΥΑ. Οι αξιολογητές θα βαθμολογούν με βάση τα δηλωθέντα στο φάκελο υποψηφιότητας.

Νέες φυτείες: (πχ νεαρά δένδρα, αμπελώνες): Για τον υπολογισμό της παραγωγικής δυναμικότητας (εκφρασμένη ως τυπική απόδοση) των καλλιεργειών μόνιμων νεαρών φυτειών θα χρησιμοποιηθεί το 50% της τυπικής απόδοσης που χρησιμοποιείται για τις φυτείες που έχουν μπει στην παραγωγή.

Εισόδημα: Σε αντίθεση με παλαιότερες προκηρύξεις, το εισόδημα δεν είναι πλέον κριτήριο επιλεξιμότητας, δηλαδή υποψήφιος δεν δύναται να αποκλειστεί λόγω ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος. Κατά τον προσδιορισμό του ατομικού ετήσιου εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού ετήσιου εισοδήματος του έτους υποβολής της αίτησης ενίσχυσης (εξεταζόμενο έτος - 2016), λαμβάνεται υπόψη το «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ» του πίνακα Γ1 του εκκαθαριστικού σημειώματος του φόρου εισοδήματος για το οικονομικό έτος 2016 και κάθε σύζυγο. Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος λαμβάνονται υπόψη τα εισοδήματα για κάθε σύζυγο, ανεξάρτητα από τα έτη γάμου, δηλαδή τα εισοδήματα του συζύγου και της συζύγου του προηγούμενου του γάμου έτους θα συμπεριληφθούν στο συνολικό οικογενειακό εισόδημα. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι: α) Υπολογίζονται όλα τα εισοδήματα που συμπεριλαμβάνονται στο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΔΗΛΩΘΕΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑ, ανεξάρτητα αν έχουν διακοπεί ή όχι και συνεπώς, β) δεν υπολογίζονται τα τεκμαρτά εισοδήματα.

Διαβάστε ολόκληρη την εγκύκλιο με όλες τις διευκρινήσεις του ΥπΑΑΤ

(Πηγή: agrotypos.gr)

Συνεργάτες

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14

Newsletter

Εγγραφείτε στην υπηρεσία newsletter και ενημερωθείτε άμεσα και έγκαιρα για τις τελευταίες προσφορές μας

ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ | ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

Επικοινωνία

 Άγιος Ιωάννης, Κιάτο 20200

  Phone: 2742029265

  Web: www.corin.gr